Cảm ơn bạn đã chia sẻ suy nghĩ của bạn. Chắc chắn có một nhược điểm của tuyết. Sống ở nông trại khi còn nhỏ, tôi nhớ lại rằng tuyết rơi dày là một tình huống nghiêm trọng - mùa đông có thể gây chết người. Sau đó, chúng tôi đã có các vệ tinh thời tiết để cảnh báo chúng tôi về một cơn bão sắp tới. Trong một trang trại ở Trung Tây, bạn phải chuẩn bị cho mọi thứ vào mùa đông. Đó là một ổ đĩa đến cửa hàng tạp hóa gần nhất, vì vậy bạn đã mua sắm vật tư trị giá một tháng. Chúng tôi đã có một bác sĩ nông thôn làm vòng quanh các trang trại, vì vậy ít nhất chúng tôi đã có sẵn một số hỗ trợ y tế.