Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời của các bạn! Tôi đã nhận ra rất nhiều về nỗi sợ hãi và có lẽ bài học lớn nhất của tôi là chúng không đáng sợ khi bạn làm quen với chúng! Cảm ơn đã đọc và chia sẻ!