Cảm ơn Susan! Tin hay không, tôi có chiếc váy nhỏ này trong khoảng 18 năm nếu không còn nữa. Tôi nhớ đã mua nó vào một ngày rất nóng ở Athens, trong một cửa hàng nhỏ của Trung Quốc tồi tàn. Đó là khi tôi sống ở Hy Lạp