Cám ơn vì đã chia sẻ. Tôi luôn luôn là một người nhảy ra khỏi người Viking và bạn đã cho tôi can đảm để chia sẻ câu chuyện rời khỏi Hoa Kỳ để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy quốc tế. Tôi đã nhảy từ nước này sang nước khác, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi vừa viết về The Quest for More trên blog của riêng tôi, đề cập đến những người đi lang thang và những người không ủng hộ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người được truyền cảm hứng từ câu chuyện của bạn và hãy tham gia trò chơi nhảy jump để trải nghiệm những điều mới.