Cảm ơn Kathy Jacobs và nhóm Bảng đen, và Thomas R. Barton, JD, người đã truyền cảm hứng cho tôi vào buổi sáng chủ nhật Januari lạnh ướt sớm này để thử lại thơ.

nói nhà thơ nói

mở hố của trái tim bạn

lặn xuống vực sâu

của đại dương huyền bí-

bí ẩn của tâm hồn chúng ta

tim đập thình thịch

bơm oxy vào

cuộc sống của chúng tôi yêu phổi

trong khi chúng tôi tìm kiếm

ý nghĩa trong vực thẳm