Sự suy giảm của du lịch phương Tây

Công dân của Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường mới nổi khác đang du lịch vì niềm vui với số lượng lớn hơn bao giờ hết - và phần còn lại của thế giới đang cạnh tranh để kiếm tiền.

Hình ảnh DUFOUR / AFP / Getty

Bởi Afshin Molavi

Đây là mùa giải để đến Ibiza. Hoặc Bali. Hoặc Miami, hoặc có thể chỉ là đóng gói xe, làm tròn lên