Người nước ngoài

Bangkok, Thái Lan

Tôi đã ghé thăm quán cà phê kỳ lạ này ở Bangkok. Những cảnh và mùi hương rất quen thuộc nhưng ngôn ngữ là xa lạ, đó là một lời nhắc nhở rằng ở đây, tôi là một người nước ngoài với một thói quen và lưỡi lạ. Tôi buộc phải rời đi, sự hiện diện của tôi chỉ là sự hiện diện tạm thời trên đường phố.