The Making of a Igloo: A Photo Journey

Trượt tuyết không phải là ưu tiên của chuyến đi cuối tuần vừa qua trong chuyến đi vừa qua - mục tiêu chính của chúng tôi là xây dựng một lều tuyết. Chúng tôi đã xây dựng một lều tuyết. Hãy để tôi đưa bạn vào một cuộc hành trình hình ảnh của quá trình của chúng tôi.

Lều tuyết của chúng tôi đã sống sót qua lớp ba, nhưng câu hỏi thực sự là, liệu tình bạn của chúng tôi?

Một danh sách thương vong bao gồm

  • hai container lưu trữ bị đánh cắp từ bnb không khí (hiện đang ở trong trạm đổ xăng một giờ bên ngoài hồ)
  • cảm giác trong ngón chân của chúng tôi trong vài giờ cuối cùng của ngày