Bạn càng đi du lịch

Bạn càng khao khát về nhà.

Hoặc là một người hoặc một nơi,

Bạn có thể cảm thấy khoảng trống trong trái tim bạn muốn về nhà.