Đêm trước khi di chuyển

Twas đêm trước khi di chuyển và tất cả các nơi

Con mèo khẽ rúc rích Dash vào không gian.

Anh ngáy và anh càu nhàu và mơ thấy xương

Anh ấy đã đánh răng vào trong ngôi nhà mới của chúng tôi.