Nhà thiết kế du mục: Mẹo và thủ thuật để làm việc trên đường

Lối sống du mục không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng cách duy nhất để biết chắc chắn là thử. Nếu bạn có thể đủ khả năng để chấp nhận rủi ro, hãy đi cho nó.

Tham gia các bài giảng và hội thảo trên khắp thế giới - và gặp gỡ những người mới vì điều đó - là một trong những điều tôi thích nhất khi di chuyển rất nhiều. Địa điểm: Barcelona.

Tác giả Javier Cuello

Bạn có bao giờ tự hỏi sẽ như thế nào khi đi du lịch khắp thế giới khi làm việc như một Lọ