Hộ chiếu Pakistan: Lịch sử từ trên xuống dưới

Bởi Nadeem Farooq Paracha

Henley Passport Index (HPI) - bảng xếp hạng các quốc gia hàng năm trên toàn cầu theo quyền tự do đi lại của công dân của họ - đã đặt hộ chiếu Pakistan ở vị trí 102 trong danh sách hộ chiếu mạnh nhất và ít mạnh nhất trong danh sách thế giới năm 2019.

HPI đã tổng hợp và ban hành danh sách này từ năm 2006, xếp hạng và liệt kê hộ chiếu từ hơn một trăm quốc gia theo số lượng điểm đến mà công dân của các quốc gia này có thể truy cập mà không cần thị thực.

Hộ chiếu Pakistan Pakistan đã liên tục thấy mình nán lại ở nửa dưới của danh sách.

Đọc toàn bộ câu chuyện: https://www.nayadaur.tv/2019/01/the-pakersky-passport-a-top-to-bottom-history/