Khoa học bí mật về sân bay

Công nghệ được nhúng trong mọi khía cạnh của cuộc sống sân bay. Tôi đã thấy một số người trong số họ đến gần

Ảnh: Hollie Latham / Tạp chí PhotoPlus qua Getty Images

Bởi Laurie Winkless

Tôi bay ra khỏi sân bay New Zealand của Wellington khá thường xuyên, nhưng tuần trước, chính sân bay là điểm đến của tôi. Tôi đã được mời tham quan hậu trường của nhà ga, vì vậy (rõ ràng) tôi đã nhảy vào tàu