Mặt trời thức dậy

Hum của tuabin,

Đôi cánh trải dài qua những đám mây,

Frost lúm đồng tiền kính,

Ánh sáng vỡ, mặt trời thức dậy từ

phía sau núi.