Phù thủy tuyệt vời của Israel

Chuyến đi của tôi đến micronation của Akhzivland

Lời của Zara Joan Miller

Hình ảnh của Adrian Morris

Chúng tôi ở cách phía bắc Tel Aviv khoảng hai giờ về phía bắc khi tôi nhận ra chúng tôi đang lái xe đến một nơi không tồn tại. Chúng tôi sẽ gặp chủ tịch của Akhzivland, một tổ chức vi mô được thành lập hơn 40 năm trước ở đâu đó dọc theo bờ biển Israel. Trước mắt chúng tôi, các môn phái