Luận văn tuần 2

Tuần này, tôi tập trung vào sự phát triển ban đầu của mô hình của tôi. Tôi bắt đầu bằng cách nghiên cứu các mô hình mà mọi người đã xây dựng các lâu đài, tàu lượn siêu tốc và những thứ khác thường thấy trong các công viên chủ đề để có ý tưởng về những gì tôi có thể muốn kết hợp vào dự án của mình. Sau đó tôi bắt đầu tạo ra các bản phác thảo thô với các tính năng công viên chủ đề yêu thích của tôi để có cảm giác tốt hơn về hướng tôi muốn đi. Khi tôi lùi lại một bước và xem xét tất cả các yếu tố để quyết định thiết kế cuối cùng của mình, tôi nhận ra rằng một lâu đài nằm trên đỉnh của một căn cứ tương đối đơn giản có lẽ là cách tốt nhất để đi. Một lâu đài sẽ cung cấp cho tôi một khung vẽ trống, làm cho hình ảnh và video được ánh xạ dễ nhìn hơn trong khi vẫn cho tôi cơ hội lớn để tạo hiệu ứng trực quan tuyệt đẹp. Mục tiêu tiếp theo của tôi là quyết định kết luận về thiết kế mô hình cuối cùng cho dự án của tôi và tạo ra các bản phác thảo về kích thước của nó.