Đây là một bộ sưu tập hình ảnh của nhóm phá vỡ thay thế của tôi. Có 12 người chúng tôi và chúng tôi đã đến Surry, Virginia và ở tại đồn điền công viên Chippokes. Chúng tôi ở đó một tuần trong kỳ nghỉ xuân của chúng tôi và giúp dọn dẹp công viên và có rất nhiều niềm vui. Tôi rất khuyên bạn nên đi nghỉ thay thế nếu bạn có cơ hội.

Nhóm của tôi sau khi phục vụNhững con bò ở ngoài nhà chúng tôi ởChúng tôi vào đêm của chúng tôiĐi bộ ở DCChuyến đi trong ngày của chúng tôi đến DC trên đường trở về Michigan