Caitlin Meehan, thành viên phù thủy Alpha Phi, tìm kiếm một chiếc váy cho buổi dạ tiệc từ thiện sắp tới được Alpha Phi tổ chức tại Đại học bang Kent. The Even diễn ra vào ngày 16 tháng 2 tại Akron, Ohio và Caitlin đang chuẩn bị để hỗ trợ cho hoạt động từ thiện.

Đại học Kent State studcnt học thời trang vào ngày 1 tháng 2 tại một ngôi nhà Kent địa phương trong thời gian mất điện. Học sinh của trường thời trang phải theo kịp các nghiên cứu về các xu hướng mới nhất, học sinh nói.