~ Cho đến cuối ngày ~

© ©

Shannon

cô ấy kéo mạnh vào trái tim tôi

Tôi chơi trên bờ nắng

Trong khi bầu trời mây lông bay qua

buổi sáng cảm giác mật ong giàu

chỉ xem nước của cô ấy

Ở lại đây lâu hơn

tôi chỉ có thể

cho đến cuối ngày ~ bjf © ~