Đến Colorado: Đến

Người đàn ông, chúng tôi đã làm nó.

Ngày hôm qua đã diễn ra cũng như bất kỳ sự di chuyển nào có thể đi: các máy động lực đã đúng giờ, chúng rất nhanh, và chúng tôi đã ở nơi mới, an toàn và âm thanh.

Căn hộ của chúng tôi là hoàn hảo cho chúng tôi. Nó tương đối rộng rãi, nó rất sáng và nắng, và màu sắc hoạt động tốt cho đồ nội thất của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi có một hiên nhà! Ai có thể phàn nàn?!

Tôi sẽ đăng một bản tóm tắt dài hơn về ổ đĩa sau đó. Để bây giờ, tôi muốn tất cả các bạn một ngày chủ nhật vui vẻ!