Tokyo Fisheye №3

Kichijoji từ Harmonika Hồi Yokocho Hẻm trong #theyearoftheboar

Kichijoji xông khói nổi tiếng Harmonika Yokocho Hẻm ăn uống vào ban đêm. Sith phổ biến người dân địa phương và người nước ngoài. Chụp với bộ lọc nghệ thuật Olympus trên Bleach Bypass, sau đó được làm sáng và thêm họa tiết trong Lightroom.