Tokyo giết tôi 5.0: Ảnh số 1

Snaps từ cuộc sống hàng ngày trong và xung quanh khu vực Greater Tokyo, vào khoảng mùa đông 2013.

Lễ hội đèn lồng trong B & W