Tokyo giết tôi 5.0: Ảnh số 3

Băng trên ao, 2013: Vườn Hamarikyu; Shiodome, Tokyo

Snaps từ cuộc sống hàng ngày trong và xung quanh khu vực Greater Tokyo, vào khoảng mùa đông 2013.