Ảnh Tokyo: #yearoftheboar # 12

Bình minh tại Dawn

Chụp trên iPhone X. Tự động HDR; bài được xử lý ISO fior trong DxO Photolab; họa tiết sáng và trung bình được thêm vào trong Lightroom.