Top Ten: Những gì cần xem ở Vienna

Cung điện, thánh đường, bảo tàng, và quán cà phê và nhiều hơn nữa trong một thành phố chứa nhiều điều kỳ diệu sẽ được nhìn thấy. Dưới đây là những gì tôi cảm thấy là những nơi hàng đầu chúng tôi sẽ kiểm tra. Tôi sẽ phải ở lại hai tuần hoặc hơn để kiểm tra mọi thứ, nhưng chúng tôi chỉ có vài ngày nên đây là những gì tôi hy vọng sẽ thấy.

ĐỌC THÊM