Tình trạng giao thông và hành vi của các thành phố nổi tiếng trong giờ cao điểm

Để cho bạn biết làm thế nào tình trạng giao thông xe cộ ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân ở một số thành phố đông dân hơn trên thế giới trong giờ cao điểm, đây là một infographic hướng dẫn. Đọc thêm