Du lịch Doesn không làm sạch một tâm trí

Du lịch không làm sạch một tâm trí.

Du lịch không làm cho bản thân có sự rõ ràng hơn.

Du lịch chỉ đơn giản là tạo ra sự hỗn loạn trong tâm hồn, mang đến những ý tưởng mới, khơi dậy bất cứ thứ gì cảm thấy ổn định trước đây.

Du lịch lặn sâu vào xương của bạn để tạo ra một cấu trúc chống lại sự thiếu hiểu biết và thúc đẩy lòng nhân từ. Tuy nhiên, ngay dưới bề mặt là một khoảng lặng. Một khoảng lặng có thể được lấp đầy bởi bất cứ điều gì khác ngoài suy nghĩ về mục đích, niềm vui, sự khó chịu và sự độc lập.

Du lịch tạo ra một thứ rất xa so với những người khác và với chính mình. Do đó, người ta chưa bao giờ cảm thấy tình bạn nhiều hơn trong tâm hồn hỗn loạn của chính họ; một tâm hồn cân bằng hai thái cực bất khả xâm phạm: hỗn loạn và bình tĩnh.

Du lịch không làm sạch bạn.

Du lịch tiêu thụ bạn.