Dự báo thị trường bảo hiểm du lịch 2019 20152020

Bảo hiểm du lịch rất quan trọng để trang trải tổn thất hoặc chi tiêu của khách du lịch do hủy chuyến đi, cấp cứu y tế, những điều hoặc sự kiện bất ngờ trong chuyến đi mà khách du lịch hủy bỏ kế hoạch. Thị trường bảo hiểm du lịch là điều quan trọng nhất đối với người trung lưu. Hầu hết các công ty bán vé máy bay hoặc các gói kỳ nghỉ đều cung cấp bảo hiểm du lịch để đảm bảo an toàn cho hành trình và chi tiêu.

Thị trường bảo hiểm du lịch Người chơi chính:

· Bảy góc

· Du lịch an toàn

· MH Ross

· Hỗ trợ toàn cầu của Allianz

· Bảo vệ du lịch CSA

· Ái lực

· Bảo hiểm du lịch quốc tế

· Du lịch AIG

· Bảo hiểm

Nhận báo cáo mẫu với TOC: @ https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=78

Tư vấn báo cáo tuyên bố bổ sung báo cáo thống kê mới Thị trường bảo hiểm du lịch vào cơ sở dữ liệu khổng lồ cho giai đoạn dự báo của năm 2025. Nó đã được sử dụng bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu chính và phụ. Điểm đáng chú ý của báo cáo thông tin này là, nó đã được tóm tắt với các động thái thị trường như trình điều khiển, hạn chế và cơ hội. Nó đã được tổng hợp trên cơ sở triển vọng khu vực, người chơi chính, phân khúc và bối cảnh cạnh tranh.

Quy mô thị trường bảo hiểm du lịch toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt +26000 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn dự báo, với CAGR + 8%.

Thị trường được phân khúc dựa trên khu vực, loại, bảo hiểm, người dùng cuối và ứng dụng.

Khu vực: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Trung Đông và Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, Trung Quốc và Nhật Bản

Châu Âu là chủ doanh thu nổi bật của thị trường này.

Loại: Chi phí y tế, Hủy chuyến, Trì hoãn chuyến đi, Thiệt hại tài sản

Người dùng cuối: người già, khách du lịch giáo dục, khách du lịch gia đình, khách doanh nhân, du khách ba lô và khách du lịch hoàn toàn độc lập

Khách du lịch kinh doanh sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là + 9% trong giai đoạn dự báo.

Bao gồm: chuyến đi một lần, chuyến đi nhiều năm và chuyến đi dài

Ứng dụng: Du lịch trong nước, Du lịch nước ngoài

Các loại hình du lịch: Du lịch kinh doanh, Du lịch giải trí

Yêu cầu Giảm giá khi mua báo cáo này: @ https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=78

Nó cung cấp một phân tích đầy đủ về các chiến lược Thị trường Bảo hiểm Du lịch và cách các lực lượng chiến lược đó ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thị trường. Do nhu cầu ngày càng tăng của các nền tảng trực tuyến trong các doanh nghiệp, nó cung cấp những tiến bộ công nghệ và tác động của chúng đối với các doanh nghiệp. Ngoài ra, nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc thay đổi kịch bản kinh doanh, hồ sơ lịch sử cũng như sự phát triển của tương lai.