Du lịch là câu chuyện của tôi hiện tại: rất thích chia sẻ lời khuyên du lịch với người khác. và btw vào năm 2019 điều gì đã là một nơi yêu thích để ghé thăm hoặc món ăn yêu thích để ăn?