Travelstart ra mắt công cụ đặt phòng du lịch kinh doanh cho các doanh nghiệp

Công ty du lịch trực tuyến Nam Phi, Travelstart đã ra mắt Travelstart for Business, một công cụ báo cáo và đặt chỗ du lịch kinh doanh được cung cấp cho các công ty và cá nhân trên toàn cầu.

Dịch vụ mới cung cấp bảng điều khiển an toàn nơi các công ty có thể đặt chuyến đi, thêm khách du lịch và theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua các công cụ báo cáo. Nó cũng bao gồm một tính năng cho phép khách du lịch chuyển đổi giữa các tài khoản du lịch cá nhân và công việc của họ trong trang Travelstart, từ đó tách biệt các đặt phòng cá nhân và giải trí khỏi những người đi làm.

Ngoài ra, khách du lịch kinh doanh có thể được hưởng lợi từ giá vé thỏa thuận, giao dịch công ty, không có phí thiết lập và hỗ trợ khách hàng suốt ngày đêm.