Trekking ở Nepal với Travel Makers

Travel Makers là một công ty có trụ sở tại Nepal được sở hữu và vận hành hoàn toàn bởi các nhà hoạch định du lịch và du lịch chuyên nghiệp với hơn 15 năm kinh nghiệm ở Hy Mã Lạp Sơn, hướng dẫn người đi bộ qua một số địa hình đồi núi đẹp nhưng hiểm trở nhất trên thế giới hoang dã nhất, những dòng sông nước trắng trên hành tinh. Có nhiều gói trekking như Annapurna trekking, Everest trekking, Langtang trekking, Poon Hill trekking và nhiều hơn nữa.