HAI khách sạn cho MỘT hội nghị

Vâng.

Bạn đã nghe đúng.

Gần đây, tôi tham dự một hội nghị ở hai khách sạn.

Nó đã xảy ra ở Bangalore.

Đó là một hội nghị hai ngày.

Hai ngày ở hai khách sạn khác nhau.

!!!

Ngày đầu tiên, nó đã xảy ra trong Cung điện Leela Bengaluru

Ngày thứ hai, nó đã xảy ra ở khách sạn Sterling

Điều thú vị là cả hai khách sạn đều nằm trong cùng một địa phương. Trên thực tế, cả hai đều nằm trên cùng một con đường; chỉ đối diện nhau.

Hội nghị được tổ chức bởi NASSCOM Foundation

Đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi tham dự một hội nghị duy nhất ở hai khách sạn khác nhau.

Bangalore không phải là thành phố quê hương của tôi. Chennai là thành phố quê hương của tôi.

Vì thế.

Tôi đi du lịch để tham dự hội nghị này. Tôi đã không phàn nàn về mô hình này (Mô hình hai khách sạn).

Trong thực tế, tôi đã có hai kinh nghiệm khách sạn tại một hội nghị duy nhất.