Cập nhật video: Câu chuyện Indira từ - Người sống sót lũ lụt Ấn Độ

Indira là một người mẹ của ba người đã mất tất cả trong trận lũ lụt Ấn Độ Kerala. Nghe câu chuyện đau lòng của cô ấy và xem những gì từng là nhà của cô ấy. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự phục hồi và xây dựng lại của những gia đình quý giá này.

Trao cho Quỹ cứu trợ thiên tai

Trợ giúp các đội Cứu trợ Thảm họa phục vụ những người sống sót sau lũ lụt và các thảm họa khác. Các hoạt động hỗ trợ công tác cứu trợ thảm họa GFA tại Kerala có thể được thực hiện tại www.gfa.org/flood.

Để biết thêm về bài viết này, bấm vào đây.

Tới đây để biết thêm về Tin Mừng cho Châu Á: Radio | Giới thiệu | Liêm chính | Facebook | Vụ kiện