Việt Nam: Ấn tượng đầu tiên

xe tay ga

em bé trên xe tay ga

gà trống gáy

không có tiếng Anh, không có người Mỹ

gà luộc

cửa hàng nhỏ gấp đôi cửa hàng gia đình (tôi có nên vào cửa hàng loa của bạn nếu bạn đang phục vụ trà gia đình ở giữa sàn không? nếu bạn đã mang dép, bạn vẫn mở cửa kinh doanh chứ?)

ngón chân trượt khỏi dép

sữa đặc có đường

nệm vẫn trong nhựa

đá cầu

là thực phẩm vỉa hè của bạn để bán hoặc bạn đang giải trí bạn bè trên cúi của bạn?

bỏ cành hoa đào và cây quất từ ​​Tết

sử dụng phòng tắm nhà hàng (?) và đi bộ ra khỏi bàn chải đánh răng của họ