Truyền thông Visayas

Visayas Media là blog mới nhất cho tất cả. Nó phục vụ như là nơi giải trí, xu hướng xã hội và mục tiêu cuộc sống. Mục đích chính của chúng tôi cho blog này là thể hiện vẻ đẹp của nơi yêu dấu của chúng tôi, Vis Visasas. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào việc nơi này vui vẻ và phiêu lưu như thế nào. Sự đa dạng của blog này là khám phá một số địa điểm và thực phẩm đẹp mà một số người Philippines không biết về mỗi tính năng độc đáo của họ là gì. Chúng tôi mong muốn mang đến một chuyến đi vui vẻ, chuyến đi thú vị, thức ăn ngọt, tin tức mới nhất và tất cả các xu hướng của Philippines.Visayas Media khuyến khích tất cả công dân Philippines ủng hộ việc truyền bá cách người Philippines sáng tạo trong lối sống hàng ngày và mọi nền văn hóa của họ. Chúng tôi cũng mở cửa cho các sự kiện mới, sản phẩm, dịch vụ, địa điểm mới ở Visayas và tất cả các món ngon của họ.

http://www.visayasmedia.com