Wahat Al Karama Abu Dhabi

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

Đây là một địa điểm nơi HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan có tầm nhìn để bất tử những ký ức về những anh hùng của quê hương và sự hy sinh của họ, cả sau khi thành lập Liên minh và trước đó, người đã cống hiến

Đất nước trở nên sống động. Đây là một nơi rất đẹp, rất ấn tượng và vì vậy việc dọn dẹp nó trông rất bí mật.

ý nghĩa của kiệt tác này. Tượng đài liệt sĩ bao gồm 31 tấm nhôm lớn, dựa trên nhau là biểu tượng của sự đoàn kết, đoàn kết và đoàn kết, thể hiện ý thức đoàn kết và gắn kết cao nhất giữa lãnh đạo và nhân dân. Tượng đài cũng tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm của các liệt sĩ và anh hùng UAE UAE.