Bạn muốn giữ an toàn khi đi du lịch? Đeo Rolex

Cộng với các vụ hack du lịch trái ngược khác, từ chuyên gia về tính bền vững và người dẫn chương trình Travel Channel Philippe Cousteau.

Ảnh của Stephen Chernin / AFP / GettyImages.

Bởi Mark Ellwood

Tại Bloomberg Pursuits, chúng tôi thích đi du lịch. Và chúng tôi luôn muốn chắc chắn rằng chúng tôi đã làm đúng. Vì vậy, chúng tôi nói chuyện với những người chạy lúp xúp toàn cầu trong tất cả những thứ xa xỉ của chúng tôi