Bạn muốn đi du lịch nhưng không chắc chắn đi đâu?

Nadine Gourkow hoàn toàn có thể thông cảm vì có những khoảnh khắc trong cuộc đời cô có tiền và thời gian đến thăm một phần xinh đẹp của hành tinh chúng ta nhưng đơn giản là không biết đi đâu. Là một khách du lịch tiềm năng, bạn không muốn lãng phí tiền của mình nhưng bạn có một sự thôi thúc mạnh mẽ để đi du lịch thế giới này. Bạn sẽ làm gì trong sự kiện này? Dưới đây là một số lời khuyên được biên soạn bởi Nadine.