Tuần 2 @ Expedia

Đây là tuần thứ hai trong kỳ thực tập của tôi với Expedia nơi tôi làm việc vào thứ Năm và thứ Sáu. Quản lý của tôi Glenn giám sát và chăm sóc đào tạo tôi nhận được. Tuần này tôi đã học cách phân biệt hóa đơn của một gói hành trình cá nhân ví dụ xác nhận khách sạn, xác nhận hành trình, hãng hàng không và hóa đơn Expedia cuối cùng. Tôi đã học cách sắp xếp tài liệu quảng cáo và bây giờ để cập nhật chuyển tiếp cuộc gọi trong bảng excel cho các chuyên gia tư vấn sẽ nghỉ trong tháng này . Nó rất thú vị và đồng thời vui vẻ học những điều mới liên quan đến du lịch và du lịch.