Chi phí xe hơi của bạn là gì?

Khi tôi bắt đầu đi du lịch nhiều hơn, tôi không bao giờ chú ý đến việc đi du lịch bằng ô tô cá nhân của mình.

Nhiều người trong chúng ta coi việc lái những chiếc xe của mình không có ý nghĩ thứ hai là chúng ta sẽ chi thêm bao nhiêu tiền.

Chúng ta hãy nhìn vào chi phí thực sự của việc sở hữu du lịch vì nó liên quan đến cơ sở mỗi dặm.

Như bạn thấy chi phí khi bạn bao gồm xăng và bảo hiểm trung bình là $ 0,37 mỗi dặm.

Điều này đã thay đổi rất nhiều quá trình ra quyết định của tôi. Gần đây tôi đã được cung cấp một công việc mà tôi phải lái xe thêm 15 dặm mỗi chiều, vì vậy khi tôi đã làm phép tính này là những gì xuất hiện.

Tôi nhận ra ~ 3300,00 đô la của chuyến đi bộ của tôi sẽ đi vào chi phí xe hơi của tôi thậm chí không tính đến thời gian thêm mà tôi sẽ dành cho việc lái xe.

Ngay cả điều đơn giản như đi du lịch 5 dặm để tiết kiệm $ 1 đã không có ý nghĩa.