Những gì bạn cần biết về câu cá trên băng nếu nó lần đầu tiên

- Xuất hiện lần đầu trong ấn bản in Denver Post ngày 19.2019. Phiên bản trực tuyến ngày 22 tháng 1 năm 2019