Khi bạn là một người du mục kỹ thuật số, thì thế giới là văn phòng của bạn

Một mạng lưới toàn cầu của các không gian làm việc trực tiếp đang mọc lên để phục vụ giống giang hồ ngàn năm mới này.

Ảnh: Poike / Getty Images

Bởi Kyle Chayka

Ở rìa phía đông của Miami, Little Havana, ngoài một cánh cổng đen cao, ngồi bốn tòa nhà gỗ thế kỷ làm bằng gỗ thông Dade County mạnh mẽ, được bố trí xung quanh một sân trong với một hồ bơi