Chúc các nhà đầu tư và đội ngũ phát triển BORA chiến thắng.

. Đơn giản là không ra mắt; (vii) sự thiếu quan tâm từ số lượng lớn các công ty, cá nhân và các tổ chức khác đối với Hệ sinh thái và dịch vụ của Bora và điều đó có thể hạn chế sự quan tâm của công chúng đối với việc tạo và phát triển các ứng dụng phân tán. Việc thiếu sự quan tâm như vậy có thể dẫn đến việc thiếu kinh phí và cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Nền tảng BORA và việc sử dụng hoặc giá trị tiềm năng của Mã thông báo BORA; (it . Blockchain được sử dụng cho nền tảng cũng dễ bị tấn công, gây rủi ro cho nền tảng và hiệu suất của các dịch vụ liên quan;