Nhiếp ảnh phong cảnh phơi sáng dài tuyệt vời của Winston Tan

Phong cảnh du lịch tuyệt đẹp của Winston Tan, một nhiếp ảnh gia tự học, người chỉnh sửa và nhà thám hiểm tài năng từ Auckland, New Zealand.

https://www.lands-photo.com/2019/03/wonderful-long-exposeure-landscape.html