Nhiếp ảnh đô thị và du lịch tuyệt vời của Karunchai Treetrong

Những bức ảnh du lịch tuyệt đẹp của Karunchai Treetrong, một nhiếp ảnh gia tự học, bác sĩ và khách du lịch đến từ Bangkok, Thái Lan.

https://ph photorist.com/urban-karunchai-treetrong/