Vườn quốc gia Xuân Sơn

Như chỉ có 1 ngày trong công viên. Chúng tôi quyết định khám phá gần bằng cách bỏ qua tất cả các điểm thu hút khách du lịch chính khác.

Đường mòn trơn và ướt. Người dân địa phương phải băng qua ngọn đồi này để đi bất cứ nơi nào khi cơn bão đã phá hủy con đường chính.

Tham quan một ngôi nhà gia đình sau khi băng qua đồi thành công.

Chúng tôi được mời một tách trà và chuối ngon

Những người chúng tôi gặp trong chuyến đi của chúng tôi

Cô ấy mời chúng tôi ghé thăm để uống một tách trà. Chúng tôi miễn cưỡng nói không phải vì chúng tôi đã có đủ thời gian.

trở lại bằng cách băng qua ngọn đồi một lần nữa.Lấy gật đầu cho bữa trưa